Wednesday, April 18, 2007

Collection of Some Random useful Outlook Switches
Here are some useful Outlook switches, I collected from Web and wanted to share with you all

Outlook use switches, at the Start menu, Run command type:

Outlook /switch

Occasionally you'll need to use the full path to Outlook, so the command line looks like:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Outlook.exe " /switch

Note: Paths that include spaces between words must be enclosed in quotation marks (") and are case sensitive.

For your reference here are just some of the most commonly used switches:

Starts Outlook and deletes client-based rules.

/CleanFinders

Sets Outlook 2003 Search Folders back to the default state (deletes custom Search Folders)

/CleanFreeBusy (this one clean all kinds of weird calendaring issues)

Cleans and regenerates free/busy information.

/CleanProfile

Removes invalid profile keys and recreates default registry keys where applicable.

/Cleanpst

Launches Outlook with a clean Personal Folders file (.pst)

/CleanReminders

Cleans and regenerates reminders.

/CleanRules

Starts Outlook and deletes client- and server-based rules.

/CleanSchedPlus

Deletes all Schedule+ data (free/busy, permissions, and .cal file) from the server.

/CleanServerRules

Starts Outlook and deletes server-based rules. Used only with Exchange server accounts.

/CleanViews

Restores default views.

/FirstRun

Starts Outlook as if it were run for the first time.

/ImportPrf prffilename

Launches Outlook and opens/imports the defined MAPI profile (*.prf). If Outlook is already open, queues the profile to be imported on the next clean launch.

/Profile profilename

Loads the specified profile. If your profile name contains a space, enclose the profile name in quotation marks.

/ResetFolderNames

Resets the language of the default folders to the language of the Outlook client.

/ResetFolders

Restores missing folders for the default delivery location.

/ResetOutlookBar

Rebuilds the Outlook Bar.

/ResetWunderBar

Rebuilds the new Outlook Control Bar in Outlook 2003.

/Rpcdiag

Opens Outlook and displays the remote procedure call (RPC) connection status dialog.

/Sniff

Starts Outlook and forces a detection of new meeting requests in the Inbox, and then adds them to the calendar.

Best Regards,

Oz Ozugurlu

Senior | Messaging |Administrator

MCSE 2003 |M+|S+| MCDST |Security+ |Project

1 comment:

Dinh Ha said...

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
nước cờ trên bàn thương lượng
mbp
erg
nghịch lý
chi square test
nghệ thuật nói chuyện
coase
thuyết kỳ vọng
chiến thắng con quỷ trong bạn
cân bằng nash

Mấy phòng ban có quyền ở sở đều có người mua xe. Mặc dù Phòng Thanh tra sở không ngừng kiểm tra nhưng cũng không có quá nhiều tác dụng. Chuyện này vốn giống Chu Du đánh Hoàng Cái.

Triệu Quốc Đống dám nói mình không phải người đầu tiên đi taxi tới khách sạn Văn Hoa nhưng có lẽ vẫn bắt mắt. Nếu là người bình thường nước ngoài đến thì bình thường, nhưng người trong nước thì nghĩ đến đây ăn thì phải có xe riêng, như vậy mới có mặt mũi. Vì thế làm cho hai cô gái phục vụ cũng mắt tròn mắt dẹt.

Triệu Quốc Đống vừa đến chưa lâu thì đám người Phó Thiên cũng tới. Một xe BMW được Phó Thiên mang từ Huyện Hoa Dương lên, có lẽ là công ty nào đó ở huyện đưa cho Phó Thiên dùng.

Khâu Nguyên Phong lần đầu tới nơi như thế này. Mặc dù vào thành phố được nửa tháng nhưng vì bận quen thuộc công việc.

- Chính ủy, là đây phải không?
Lái xe có chút hâm mộ nhìn một loạt xe đỗ ở cửa. Chiếc xe Audi của bọn họ đúng là hơi kém.

- Ừ, nếu thành phố An Đô không có khách sạn Văn Hoa thứ hai thì chính là ở đây.
Khâu Nguyên Phong vẫn ăn mặc như cũ, người có vẻ hơi béo hơn.

- Sếp Khâu.
Đồng Mạn cười hì hì ra đón.

- Ồ? Tiểu Mạn, Quốc Đống đâu?
Khâu Nguyên Phong ngẩn ra rồi lập tức vui vẻ cười nói.

- Hắn ở trong, một bàn lớn nên không ra được và bảo tôi ra đón sếp.
Đồng Mạn hôm nay ăn mặc rất đẹp. Khâu Nguyên Phong không khỏi gật đầu và thần bí cười nói:
- Tiểu Mạn, có phải là bạn gái Quốc Đống không?